Gwarancja AquaStec

10 lat gwarancji na system wody pitnej AquaStec firmy Marley

Spółka Marley Deutschland GmbH udziela dziesięcioletniej gwarancji na elementy systemu wody pitnej AquaStec. Świadczenia gwarancyjne są realizowane w oparciu o następujące warunki gwarancji:

  1. System wody pitnej AquaStec firmy Marley Deutschland GmbH jest produkowany z wysokiej jakości surowców zgodnie z najnowszymi technologiami i podlega surowej kontroli jakości. Wszystkie materiały mające styczność z wodą pitną nie budzą zastrzeżeń pod względem higienicznym oraz spełniają wymogi niemieckiej ustawy w sprawie środków spożywczych oraz zasady KTW (dotyczącej kontaktu wody pitnej z tworzywami sztucznymi). W związku z tym gwarantujemy, że system wody pitnej AquaStec zachowa szczelność i sprawność przez co najmniej 10 lat.
  2. Powyższa gwarancja dotyczy tylko nowo wyprodukowanych systemów wody pitnej zakupionych od firmy Marley Deutschland GmbH lub jej autoryzowanego sprzedawcy, prawidłowo używanych zgodnie z przeznaczeniem w warunkach domowych. Ta gwarancja obowiązuje pod warunkiem prawidłowej instalacji i regularnej specjalistycznej konserwacji, zgodnie z aktualnym stanem techniki, przy uwzględnieniu obowiązujących norm i przepisów (np. DIN 1988) oraz instrukcji montażu, które można znaleźć w prospekcie dotyczącym systemu wody pitnej AquaStec. Samodzielne modyfikacje i zmiany techniczne, a także nakładanie farb i lakierów itp., powodują unieważnienie gwarancji.
  3. Gwarancja obejmuje wszelkie usterki, wynikające bezspornie z wad materiałowych lub wykonawczych. Usterki zostaną bezpłatnie usunięte przez firmę Marley Deutschland GmbH — według własnego uznania — przez dokonanie poprawek lub dostawę zastępczą. Dostawa zastępcza jest ograniczona do produktu o takiej samej konstrukcji lub produktu o takim samym poziomie cenowym.
  4. Ustawowe uprawnienia w ramach rękojmi pozostają nienaruszone. Jeśli gwarancja udzielona przez firmę Marley Deutschland GmbH wykracza poza ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi, nie zostaje ona rozszerzona na ustawowe roszczenia w ramach rękojmi, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do wypłaty odszkodowania, przejęcia koniecznych kosztów transportu, infrastruktury, robocizny itp.
  5. Długość okresu gwarancji wynosi 10 lat od daty zakupu. Świadczenia gwarancyjne będą realizowane tylko pod warunkiem dostarczenia wraz z wadliwym produktem oryginalnego rachunku lub dowodu kasowego (z podaniem daty zakupu i nazwy sprzedawcy). Reklamację na stwierdzone wady należy niezwłocznie złożyć w firmie Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf. Firma Marley Deutschland GmbH zastrzega sobie prawo do zlecenia dokonania oceny szkody na miejscu swojemu pracownikowi lub niezależnemu rzeczoznawcy.

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: