Gwarancja na drzwi harmonijkowe

Warunki gwarancji na drzwi harmonijkowe

Spółka Marley Deutschland GmbH udziela dziesięcioletniej gwarancji na oznakowane drzwi harmonijkowe. Świadczenia gwarancyjne są realizowane w oparciu o następujące warunki gwarancji:

  1. Spółka Marley Deutschland GmbH gwarantuje, że drzwi harmonijkowe są produkowane wyłącznie z wysokiej jakości surowców i podlegają surowej kontroli jakości. W związku z tym gwarantujemy, że zakupione drzwi harmonijkowe będą prawidłowo funkcjonować przez co najmniej przez dziesięć lat.
  2. Powyższa gwarancja dotyczy tylko nowo wyprodukowanych drzwi harmonijkowych zakupionych od firmy Marley Deutschland GmbH lub jej autoryzowanego sprzedawcy, prawidłowo używanych zgodnie z przeznaczeniem w warunkach domowych. Gwarancja obowiązuje pod warunkiem prawidłowego montażu zgodnego z załączoną instrukcją, a także odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji. Gwarancja traci ważność w przypadku komercyjnego, publicznego lub nieprawidłowego użytkowania oraz w przypadku zamontowania poza pomieszczeniem. Samodzielne modyfikacje i zmiany techniczne, a także nakładanie farb i lakierów itp., również powodują unieważnienie gwarancji.
  3. Gwarancja obejmuje wszelkie usterki, wynikające bezspornie z wad materiałowych lub wykonawczych. Części zużywalne nie są objęte gwarancją. Usterki zostaną bezpłatnie usunięte przez firmę Marley Deutschland GmbH — według jej uznania — przez dokonanie poprawek lub dostawę zastępczą. Dostawa zastępcza jest ograniczona do produktu o takiej samej konstrukcji lub produktu o takim samym poziomie cenowym.
  4. Ustawowe uprawnienia w ramach rękojmi pozostają nienaruszone. Jeśli gwarancja udzielona przez firmę Marley Deutschland GmbH wykracza poza ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi, nie zostaje ona rozszerzona na ustawowe roszczenia w ramach rękojmi, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do wypłaty odszkodowania, przejęcia koniecznych kosztów transportu, infrastruktury, robocizny itp.
  5. Długość okresu gwarancji wynosi 10 lat od daty zakupu. Świadczenia gwarancyjne będą realizowane tylko pod warunkiem dostarczenia wraz z uszkodzonym produktem oryginalnego rachunku lub dowodu kasowego (z podaniem daty zakupu i nazwy sprzedawcy). Reklamację na stwierdzone wady należy niezwłocznie złożyć w firmie Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf.

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: