Gwarancja na rynny

Nowa i unikatowa: 10 lat gwarancji na rynny dachowe

Każdego dnia przekonujemy Państwa wysoką jakością naszych produktów i rozsądną relacją ceny do jakości. Już w chwili zakupu zapewniamy

10 lat gwarancji na wszystkie plastikowe rynny firmy Marley.

Gwarancja ta jest unikatowa i wynika z wieloletniego doświadczenia w zakresie produkcji i obróbki wysokiej jakości tworzyw sztucznych, jakim możemy się poszczycić jako lider rynku plastikowych rynien dachowych.

Warunki gwarancji na rynny Marley

Spółka Marley Deutschland GmbH udziela dziesięcioletniej gwarancji na oznakowane elementy rynien. Świadczenia gwarancyjne są realizowane w oparciu o następujące warunki gwarancji:

  1. Rynny firmy Marley Deutschland GmbH są wytwarzane zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami. Produkcja rynien podlega surowej kontroli jakości i jest prowadzona wyłącznie przy wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów. W związku z tym gwarantujemy, że rynny są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, cechującego się dużą
    odpornością na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i temperaturę, a także optymalną stabilnością kształtu i dokładnością dopasowania. Dla półokrągłych rynien opracowano prostą i pewną metodę montażu wtykowego z kontrolowaną kompensacją rozszerzania. Inne właściwości nie są objęte gwarancją.
  2. Pomimo tego, że przedmiotem gwarancji są produkty jakościowe o dużej wytrzymałości, zgodnie z aktualnym stanem techniki, może w określonych warunkach pogodowych dochodzić do zmian kolorystycznych, w związku z tym niniejsza gwarancja nie obejmuje odporności koloru.
  3. Gwarancja na rynny obowiązuje pod warunkiem prawidłowego montażu i instalacji, prawidłowej obróbki i regularnej konserwacji, a także zgodnego z przeznaczeniem użytkowania w odpowiednim środowisku. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obróbki i montażu. Samodzielne modyfikacje powodują unieważnienie gwarancji.
  4. Gwarancja obejmuje wszelkie usterki, wynikające bezspornie z wad materiałowych lub wykonawczych. Usterki zostaną bezpłatnie usunięte przez firmę Marley Deutschland GmbH — według jej uznania — przez dokonanie poprawek lub dostawę zastępczą. Dostawa zastępcza jest ograniczona do produktu o takiej samej konstrukcji lub produktu o takim samym poziomie cenowym.
  5. Ustawowe uprawnienia w ramach rękojmi pozostają nienaruszone. Jeśli gwarancja udzielona przez firmę Marley Deutschland GmbH wykracza poza ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi, nie zostaje ona rozszerzona na ustawowe roszczenia w ramach rękojmi, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania do wypłaty odszkodowania, przejęcia koniecznych kosztów transportu, infrastruktury, robocizny itp.
  6. Długość okresu gwarancji wynosi 10 lat od daty zakupu. Świadczenia gwarancyjne będą realizowane tylko pod warunkiem dostarczenia wraz z uszkodzonym produktem oryginalnego rachunku lub dowodu kasowego (z podaniem daty zakupu i nazwy sprzedawcy). Reklamację na stwierdzone wady należy niezwłocznie złożyć w firmie Marley Deutschland GmbH, Adolf-Oesterheld-Straße 28, 31515 Wunstorf.

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: