Regulamin

Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Odpowiedzialność za treść

Treści na strony internetowe firmy Marley Germany GmbH zostały przygotowane z najwyższą starannością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność tych treści.

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni, zgodnie z § 7 pkt 1 TMG (ustawa o mediach elektronicznych), za własne treści na tych stronach na podstawie ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub zgromadzonych informacji pochodzących z obcego źródła, ani do sprawdzania okoliczności, wskazujących na działalność niezgodną z prawem. Nie ma w tym przypadku obowiązku usuwania informacji lub do blokowania dostępu do nich w myśl ogólnych przepisów prawa. Odpowiedzialność w tym względzie możliwa jest jednakże dopiero od momentu ujawnienia konkretnego przypadku naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia faktu naruszenia prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na treść których nie mamy wpływu. Dlatego za treści tych stron również nie możemy ponosić odpowiedzialności. Za treść stron, do których umieściliśmy linki, odpowiada zawsze oferent lub właściciel danej strony. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych niezgodności z prawem w momencie tworzenia linków. W chwili umieszczenia linków nie stwierdzono występowania treści bezprawnych. Jednakże nie jest możliwa stała kontrola treści podlinkowanych stron, bez konkretnych wskazań o ewentualnym naruszeniu prawa. W przypadku ujawnienia faktu naruszenia prawa linki takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła, stworzone i opublikowane przez właściciela strony, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Treści autorstwa osób trzecich zostały opatrzone odpowiednią adnotacją. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i jakiekolwiek wykorzystywanie, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie plików i kopiowanie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

Ochrona danych

Jeśli za pośrednictwem naszych stron gromadzone są dane osobowe (np. nazwisko, adres bądź adresy e-mail), odbywa się to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Korzystanie z ofert i usług nie wymaga, o ile to możliwe, podawania danych osobowych.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż przy transmisji danych przez Internet (np. podczas komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej) mogą występować luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe zapewnienie całkowitej ochrony danych przed dostępem osób trzecich.

Zabronione jest wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych, umieszczonych w stopce redakcyjnej, w celu wysyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. W przypadku wysyłania niezamawianych informacji reklamowych, na przykład w formie spamu, właściciele niniejszych stron zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych.

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron WWW, udostępnianej przez firmę Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, są z reguły wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Zwracamy uwagę na fakt, iż na niniejszej stronie internetowej usługa Google Analytics została poszerzona o kod „gat._anonymizeIp();“, aby zagwarantować anonimowe pobieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP). Oznacza to, że Państwa adres IP, w przypadku użycia na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw uczestniczących w porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zostanie wcześniej skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie właściciela niniejszej strony internetowej firma Google będzie wykorzystywała te informacje do analizy wykorzystania strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony WWW i Internetu na rzecz właściciela witryny. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach programu Google Analytics, nie jest przechowywany wraz z innymi danymi przez firmę Google. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookie przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej; zwracamy jednakże uwagę, że wówczas nie będą mogli Państwo korzystać w pełni ze wszystkich funkcji niniejszej strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec wysyłaniu danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do wykorzystywania strony internetowej (włączając Państwa adres IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i instalując ją.

Aby skorzystać z alternatywnego rozwiązania dla rozszerzenia do przeglądarki lub na przeglądarkach w urządzeniach mobilnych, proszę kliknąć na ten link, co pozwoli w przyszłości zapobiec pobieraniu danych przez Google Analytics na tej stronie (opt-out działa tylko w tej przeglądarce i tylko dla tej domeny). Tym samym na Państwa urządzeniu zapisany zostanie plik cookie opt-out. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, powinni Państwo ponownie kliknąć ten link.

Szczegółowe informacje na temat warunków użytkowania i ochrony danych w przypadku zastosowania Google Analytics znajdą Państwo na stronie www.google.com/analytics/terms/pl.html lub http://www.google.com/intl/pl/analytics/learn/privacy.html.


Download

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: