Pokaż wodzie drogę: prezentacja systemu

Bezproblemowy montaż instalacji, możliwość dokładnego dopasowania przyłączy.

Rury KG Marley można przyciąć na odpowiednią długość przy użyciu piły z drobnymi zębami. Końce rur są ogratowane i fazowane. Rury spustowe HT, zgodnie z normą DIN EN 1451, mogą być podłączane bezpośrednio, bez dodatkowych kształtek, do rur kanalizacyjnych KG Marley. Uszczelki wargowe są już wstępnie zamontowane w rurach i kształtkach.

Instalacje wody deszczowej nie powinny być w żadnym przypadku podłączane do instalacji wody brudnej, jeśli są dostępne oddzielne systemy.

  1. Rura z mufą wciskaną KGEM 2,00 m
  2. Rura z mufą wciskaną KGEM 1,00 m
  3. Rura z mufą wciskaną KGEM 0,50 m
  4. Kolano KGB 45°
  5. Odgałęzienie KGEA 45°
  6. Rura rewizyjna KGRE

Rury dostępne są w następujących średnicach: DN 110, 125, 160


Zalety rur kanalizacyjnych KG Marley

  • Możliwość dokładnego dopasowania przyłączy
  • Możliwość bezpośredniego łączenia rur kanalizacyjnych KG z rurami HT
  • Kielichy rur i kształtki wyposażone w uszczelki
  • Zabezpieczenie dzięki zastosowaniu zaworów zwrotnych

Odwodnienie budynku — porady profesjonalistów

Jak działa... Jak robi się... Na co należy zwrócić uwagę przy... Wskazówki ekspertów dla wszystkich, którzy chcieliby poznać szczegóły!

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: