Przyłącza

Rury kanałowe KG Marley mogą być łączone za pomocą kształtek z rurami wykonanymi z innego materiału.

Przyłącze KG do kielicha rury żeliwnej z podwójnym uszczelnieniem

 1. Kielich rury żeliwnej
 2. Mankiety gumowe + gumowy pierścień = podwójne uszczelnienie
 3. Rura KG

Złączka KG do bosego końca rury żeliwnej z podwójnym uszczelnieniem

 1. Rura KG
 2. Złączka KG KGUG
 3. Mankiety gumowe + gumowy pierścień = podwójne uszczelnienie
 4. Bosy koniec rury żeliwnej

Przyłącze KG do mufy rury kamionkowej

 1. Rura KG
 2. Złączka KG KGUSM
 3. Mufa rury kamionkowej z uszczelnieniem

Przyłącze KG do bosego końca rury kamionkowej

 1. Rura KG
 2. Złączka KG KGUS
 3. Bosy koniec rury kamionkowej

Wymiana uszkodzonego fragmentu rury lub montaż dodatkowego odgałęzienia (możliwe wygięcie w obszarze mufowania)

Faza 1
Wyciąć uszkodzony odcinek rury (3).
Przyciąć rurę KG na odpowiednią długość

Faza 2

Nasunąć mufę nasadzaną (1), wygiąć naprawianą rurę w obszarze mufowania i zamontować rurę KG (2) z pierścieniem uszczelniającym, odgiąć z powrotem i nasunąć mufę nasadzaną (1) na bosy koniec rury KG


Zalety rur kanalizacyjnych KG Marley

 • Możliwość dokładnego dopasowania przyłączy
 • Możliwość bezpośredniego łączenia rur kanalizacyjnych KG z rurami HT
 • Kielichy rur i kształtki wyposażone w uszczelki
 • Zabezpieczenie dzięki zastosowaniu zaworów zwrotnych

Odwodnienie budynku — porady profesjonalistów

Jak działa... Jak robi się... Na co należy zwrócić uwagę przy... Wskazówki ekspertów dla wszystkich, którzy chcieliby poznać szczegóły!

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: