Inne Przykłady Montażu

Gniazdo Podwójne

Dzięki zastosowaniu gniazda podwójnego (11) w układzie pierścieniowym można uzyskać większy strumień objętości przepływu i uniknąć długich czasów przestoju wody w rzadko używanych odcinkach przewodów.

Ścienny punkt czerpalny

Kolana ścienne (13, 14) umożliwiają szybkie i bezproblemowe podłączanie przewodów biegnących na ścianie. Do podłączenia węża należy zastosować armaturę z systemem zabezpieczającym (86), chroniącym wodę pitną przed zanieczyszczeniem przez cofającą się wodę.

Zewnętrzny punkt czerpalny

Przy montażu punktów czerpalnych na zewnątrz (zalecamy aluminiową rurę łączącą Ø 20) najlepiej zastosować zawór kulowy ze spustem (83), zapewniający możliwość opróżniania w celu ochrony przed mrozem. Spust musi być umieszczony między uchwytem zaworu kulowego i punktem czerpalnym. Gwinty przyłączeniowe wokół zaworu kulowego należy uszczelnić taśmą teflonową (73).

Rozgałęźniki

Przy zasilaniu wielu punktów czerpalnych należy uszczelnić rozgałęźniki 1” (80, 81) taśmą teflonową (73) i dokręcić śrubunki (ilość taśmy teflonowej nie powinna być duża). Taśmą teflonową należy także uszczelnić także zawór kulowy (82) i złącze 1” AG (32). Niewykorzystane wyloty należy zamknąć zatyczką przeznaczoną do odejść rozgałęźnika (63). Otwarty koniec rozgałęźnika zabezpieczyć zaślepką zamykającą rozgałęźnik (61).

Skrzynka rozgałęźna

W skrzynce rozgałęźnej (119) można zainstalować do 7 wylotów do wody ciepłej i zimnej. Rozgałęźnik do wody zimnej należy zamontować u dołu. Przy zastosowaniu zaworu odcinającego na wylotach rozgałęźników (64) można wybiórczo odciąć jeden obieg, na przykład w razie konieczności naprawy armatury.

Zakończenie Pionu Instalacyjnego

Aby umożliwić rozbudowę instalacji w górę, na przykład przy rozbudowie poddasza, należy na końcu pionu instalacyjnego zamontować przejściówkę dla rury aluminiowej Ø 26 (45) i złącze 1" IG (34) z zaślepką do rozgałęźników (61).

Odstępy Między Obejmami

Aluminiowe rury łączące przymocowuje się aluminiowymi obejmami z izolacją dźwiękochłonną (89, 90, 91). W ramach systemu DreMa dostępne są obejmy stałe (FS) i przesuwne (GS). Obejmy stałe należy umieścić na pionach instalacyjnych w rejonie odgałęzień. W rejonie kolan należy przewidzieć zamontowanie ramienia elastycznego na odcinku do kolejnej obejmy mocującej (0,4 m). W trakcie układania należy uważać, aby wydłużanie się rur mogło przebiegać bez naprężeń.

Przejście do rur o różnych średnicach

W ramach systemu DreMa można łączyć ze sobą aluminiowe rury o różnych średnicach, w zależności od potrzeb. Można też podłączać elastyczne rury PE-X Ø 16 x 2,2 mm wg zasady rura w rurze. Dzięki temu możliwa jest wymiana pojedynczej uszkodzonej rury. 


Do pobrania

Zalety DreMa Marley

  • Przeznaczone do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych
  • Odporne na temperaturę maks. 95° C przy ciśnieniu 10 bar
  • Przetestowane przez DVGW
  • Brak korozji, osadów
  • Łatwy montaż bez lutowania, spawania czy klejenia
  • Wystarczy przyłączyć do istniejących rur

Przewody wodne — porady profesjonalistów

Jak działa... Jak robi się... Na co należy zwrócić uwagę przy... Wskazówki ekspertów dla wszystkich, którzy chcieliby poznać szczegóły!

 

Galeria zdjęć montażu DreMa

W 20 krokach pokażemy Państwu, jak przyłączyć grzejnik z systemem połączeń rurowych DreMa firmy Marley.

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: