Montaż gniazda przyłączeniowego

Wykręcić kolano mosiężne z gniazda przyłącza sanitarnego (12), odciągnąć dolną część gniazda, a górną część wsunąć do szyny montażowej (88), uwzględniając przy tym zaplanowaną grubość zaprawy murarskiej (A). (rozstaw przyłączy na szynie montażowej = 153 mm, w przypadku innego rozstawu armatury należy zastosować łączniki do korygowania rozstawu przewodów.) Wyrównać szynę montażową przy użyciu poziomicy i zamocować ją na ścianie.

Przy użyciu nożyc do rur plastikowych (72) przyciąć aluminiową rurę łączącą DreMa lub rurę PE-X na odpowiednią długość, pod kątem prostym — nie używać piły! Przy użyciu nożyc do rur plastikowych (72) przyciąć aluminiową rurę łączącą DreMa lub rurę PE-X na odpowiednią długość, pod kątem prostym — nie używać piły!

Wszystkie aluminiowe rury łączące należy po przycięciu skalibrować, aby zapewnić trwałe i szczelne połączenie. Na rurę nasunąć dolną część gniazda, nakrętkę i pierścień zaciskowy i skalibrować koniec rury. Wsunąć trzpień kalibracyjny (71) do rury aż do oporu i kilkakrotnie przekręcić. Wsunąć sztucer euro-adaptera (20, 22) do rury aż do oporu — plastikowa tarcza chroni przed korozją kontaktową. Nie wolno uszkodzić o-ringów sztucera podczas ich wsuwania do rury. Rur PE-X nie można kalibrować. Sztucery do rur PE-X (euro-adapter 21) są szczelne w rurze bez stosowania o-ringów i nie wymagają plastikowej tarczy.

Połączyć kolano mosiężne ze sztucerem, a następnie mocno dokręcić ręcznie nakrętkę* — korek ciśnieniowy (70) służy jako dźwignia.

*W celu sprawdzenia momentu dokręcającego zalecamy, by przy pierwszym przykręcaniu poluzować nakrętkę i sprawdzić, czy pierścień zaciskowy jest dobrze osadzony.

Wsunąć dolną część gniazda do gniazda przyłączeniowego (12) i skręcić kolano mosiężne z górną częścią gniazda. W celu ochrony przed utratą ciepła i tworzeniem się kondensatu wody (na zimnych przewodach) zalecamy układanie w rurze elektroinstalacyjnej (132, 133) lub zastosowanie odpowiedniej izolacji. 

Po przepołowieniu szyny montażowej (88) można łatwo zamontować pojedyncze gniazdo ścienne (12). Przy układaniu rur należy zachować promień gięcia o wartości co najmniej Przy układaniu rur należy zachować promień gięcia o wartości co najmniej Rury nie powinny być wyprowadzone ze ściany pod kątem prostym, aby umożliwić im rozszerzanie się pod wpływem ciepła. Do połączenia dwóch rur elektroinstalacyjnych należy rozciąć wzdłużnie odcinek rury elektroinstalacyjnej o długości ok. 100 mm i założyć na miejsce styku obu rur. 


Do pobrania

Zalety DreMa Marley

  • Przeznaczone do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych
  • Odporne na temperaturę maks. 95° C przy ciśnieniu 10 bar
  • Przetestowane przez DVGW
  • Brak korozji, osadów
  • Łatwy montaż bez lutowania, spawania czy klejenia
  • Wystarczy przyłączyć do istniejących rur

Przewody wodne — porady profesjonalistów

Jak działa... Jak robi się... Na co należy zwrócić uwagę przy... Wskazówki ekspertów dla wszystkich, którzy chcieliby poznać szczegóły!

 

Galeria zdjęć montażu DreMa

W 20 krokach pokażemy Państwu, jak przyłączyć grzejnik z systemem połączeń rurowych DreMa firmy Marley.

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: