Montaż / demontaż

Montaż na wcisk

Docinanie – przyciąć rurę na długość pod kątem prostym (90°). Ważne: Używać nożyc do rur plastikowych Marley, a nie piły!
Kalibrowanie – przy użyciu kalibratora wycentrować rurę oraz sfazować jej wewnętrznej i zewnętrznej ścianki.
Łączenie – wprowadzić rurę do złączki aż do oporu.
Kontrola – po prawidłowym umieszczeniu rury w złączce w okienku kontrolnym pojawi się białe pole.

Demontaż połączenia na wcisk

Poluzuj tuleję.
Wyciągnij rurę wraz z tuleją z korpusu złączki.
Korzystając z zestawu wymiennego (tuleja + 2 o-ringi), ostrożnie wymienić zużyte o-ringi.
Nakręcić nową tuleję na korpus złączki i wsunąć skalibrowaną rurę do złączki. Gotowe!

Do pobrania

Zalety AquaStec Marley

  • System przetestowany przez DVGW
  • Niezwykle szybki i trwały montaż
  • Nie są potrzebne zaciskarki ani klucze do śrub
  • Przeznaczone do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych
  • Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: