Rozgałęźnik AquaStec

Rozgałęźnik AquaStec firmy Marley – wszystko jest możliwe!

AquaStec firmy Marley oferują nieskończenie wiele możliwości. Rozgałęźniki można łączyć ze sobą i zamykać zaślepkami. Wyloty rozgałęźników z przyłączami Eurokonus są dostępne w wymiarach 16 i 20. Ważne: Rozgałęźniki i ich wyloty są zaopatrzone w specjalne gwinty i dlatego nie powinny być skręcane z gwintami metalowymi.

Korpus bazowy lub rozszerzenie rozgałęźnika, przyłącza 2 EK.
Korpus bazowy lub rozszerzenie rozgałęźnika, przyłącza 3 EK.
Łączenie 2 rozgałęźników.
Zamykanie rozgałęźnika przy pomocy zaślepki

Jeśli jakiś wylot rozgałęźnika nie ma być od razu wykorzystany, można go czasowo zamknąć przy użyciu zatyczki i zacisku: W tym celu należy po prostu wcisnąć zatyczkę do przyłącza i zabezpieczyć ją w nim przez wsunięcie zacisku do wyżłobienia zatyczki. Gotowe! Aby otworzyć zabezpieczony wylot rozgałęźnika, wystarczy jedynie wyjąć zacisk z zatyczki, a następnie wyciągnąć zatyczkę. Następnie można wprowadzić skalibrowaną rurę do przyłącza i włączyć nowe wylot do eksploatacji. Zatyczkę i zacisk można zastosować ponownie.

Zatyczka i zacisk.
Wcisnąć zatyczkę do przyłącza.
Wsunąć zacisk do rowka i mocno zacisnąć.
Włączanie do eksploatacji: wyciągnąć zacisk szczypcami i wyjąć zatyczkę.

Zatyczka i zacisk są oczywiście przystosowane do wszystkich typów złączek, znajdujących się w asortymencie, na przykład: przewód rezerwowy wyposażony w złączkę wtykową i zatyczkę. Jeśli przewód rezerwowy ma być włączony do eksploatacji, należy po prostu wyjąć zatyczkę i zacisk, a następnie wprowadzić rurę do złączki.

Rura ze złączką wtykową i zaślepką.
Wyciągnąć zacisk szczypcami.
Wyjąć zatyczkę.
Wprowadzić skalibrowaną rurę do złączki.

System modularny


Do pobrania

Zalety AquaStec Marley

  • System przetestowany przez DVGW
  • Niezwykle szybki i trwały montaż
  • Nie są potrzebne zaciskarki ani klucze do śrub
  • Przeznaczone do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych
  • Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: