Typy instalacji wodociągowych

Układ rozdzielaczowy:

W układzie rozdzielaczowym pojedyncze punkty czerpalne są bezpośrednio zasilane z rozdzielacza pomieszczeniowego. To najprostszy sposób montażu, godny polecenia w przypadku krótszych odcinków i mniejszej liczby miejsc odbioru.

Układ magistralny:

W układzie magistralnym liczne punkty czerpalne wody są połączone wspólnym odcinkiem przewodu. Ten rodzaj montażu wymaga stosunkowo niewielu przewodów rurowych, ale większej liczby kształtek niż układ rozdzielaczowy.

Układ pierścieniowy:

W układzie pierścieniowym liczne punkty czerpalne są zasilane z dwóch stron. Umożliwia to równomierne zaopatrzenie wszystkich punktów czerpalnych i zapobiega zastojowi wody.

Przykład montażowy dotyczący odstępów między obejmami:


Do pobrania

Zalety AquaStec Marley

  • System przetestowany przez DVGW
  • Niezwykle szybki i trwały montaż
  • Nie są potrzebne zaciskarki ani klucze do śrub
  • Przeznaczone do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych
  • Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: