Wskazówki dotyczące instalacji

Przejście do innych średnic i typów rur:

AquaStec firmy Marley może być bez problemu podłączany do istniejących przewodów wodnych i innych systemów. Śrubunki przejściowe (½, ¾ lub 1-calowe z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym) umożliwiają przejście do innych systemów rurowych, np. rur stalowych cynkowanych. Ważne: Śrubunki przejściowe należy uszczelnić taśmą teflonową.

Promienie wygięcia:

Aluminiowe rury łączące można łatwo wyginać do niemal dowolnego kształtu. Przy zastosowaniu sprężyny do zginania rur można uniknąć ewentualnego załamania. Jednak promień gięcia nie powinien być mniejszy niż 5-krotna średnica rury. Jeśli jest wymagany mniejszy promień, należy użyć złączki kątowej.

Średnica rury mm minimaler Biegeradius mm
Ø 16 80
Ø 20 100
Ø 26 130

Higiena:

AquaStec firmy Marley spełnia obowiązujące surowe wymogi higieniczne, dotyczące przewodów do wody pitnej. Aby uniknąć zanieczyszczenia systemu przewodów do wody pitnej, należy chronić wszystkie miejsca poboru przed płynącą wstecz wodą. W tym celu zwykle stosuje się armaturę z systemem zabezpieczającym. Ponadto już na etapie projektowania należy zadbać o to, by nie występowały odcinki rur, w których może dochodzić do długotrwałego zastoju wody.

Izolacja:

Należy przestrzegać wymogów rozporządzenia o oszczędności energii (EnEV).

 • Przewody wody zimnej: powinny być układane w rurze elektroinstalacyjnej lub z zastosowaniem izolacji rurowej 4-13 mm
 • Przewody wody ciepłej w pomieszczeniach ogrzewanych: powinny być układane w rurze elektroinstalacyjnej lub z zastosowaniem izolacji nie mniejszej niż 9 mm
 • Przewody wody ciepłej w pomieszczeniach nieogrzewanych: powinny być układane z zastosowaniem izolacji rurowej nie mniejszej niż 20 mm
 • Wszystkie przewody muszą być zabezpieczone przed rosą i mrozem.

Podgrzewacz przepływowy:

Aluminiowe rury łączące nie powinny być podłączane bezpośrednio do hydraulicznego podgrzewacza przepływowego. Między podgrzewaczem przewodowym i aluminiową rurą łączącą musi być wprowadzona metalowa rura o długości nie mniejszej niż 1 m.

Układanie na tynku:

układanie przewodów na tynku wymaga zastosowania izolowanych obejm rurowych. Należy je umieścić co 80 cm (poziomo) lub 1,5 m (pionowo) w taki sposób, aby rura mogła się rozszerzać bez naprężenia (patrz przykład montażowy dotyczący odległości między obejmami).

Układanie pod tynkiem lub w wylewce:

Możliwe jest układanie pod tynkiem lub w wylewce. Złączki muszą być specjalnie chronione przed kontaktem z płynną wylewką i zaizolowane.

Uwaga!
Przed zamknięciem szczelin rurowych i uruchomieniem instalacji wody pitnej należy zlecić przeprowadzenie kontroli ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 (20°C, 2 godz. 15 barów) instalatorowi urządzeń sanitarnych.

Trwałość:

Przy specjalistycznym montażu i fachowej konserwacji można oczekiwać co najmniej 50-letniej trwałości.


Do pobrania

Zalety AquaStec Marley

 • System przetestowany przez DVGW
 • Niezwykle szybki i trwały montaż
 • Nie są potrzebne zaciskarki ani klucze do śrub
 • Przeznaczone do instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych
 • Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

  Marley Deutschland

  Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: