Liczy się pewność!

Kontrola jakości przewodów do wody pitnej firmy Marley

Woda pitna to nasz najważniejszy produkt spożywczy i dlatego poddajemy go ścisłej kontroli. Norma DIN 1988 dokładnie określa, jakie wymogi muszą spełniać przewody do wody pitnej w budynkach mieszkalnych. DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) sprawdza, czy systemy przewodów do wody pitnej spełniają wymogi normy DIN 1988. Wystawiając certyfikaty, DVGW potwierdza, że wszystkie systemy przewodów do wody pitnej oferowane przez firmę Marley spełniają obowiązujące w Niemczech normy.

Certyfikacje, specjalistyczny montaż i fachowa konserwacja pozwalają oczekiwać co najmniej 50-letniej trwałości. Wszystkie systemy nie budzą zastrzeżeń w zakresie wpływu na zdrowie człowieka, zgodnie z zaleceniami KTW wcześniejszego Federalnego Urzędu ds. Zdrowia (dzisiejszego Federalnego Urzędu ds. Środowiska).

Obowiązują zasady techniczne dla instalacji oraz wytyczne podane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków zaopatrzenia w wodę (AVBWasserV).

Link: http://www.dvgw.de/


Przewody wodne — porady profesjonalistów

Jak działa... Jak robi się... Na co należy zwrócić uwagę przy... Wskazówki ekspertów dla wszystkich, którzy chcieliby poznać szczegóły!

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: