Łatwo i szczelnie: łącznik zaciskowo-śrubowy

Bez klejenia, lutowania, spawania i gwintowania!

Przeciąć rurę specjalistycznymi nożycami.

Nakręcić złączkę – nasunąć nakrętkę, pierścień zaciskowy i uszczelkę na koniec rury.

Wprowadzić końcówkę rury do złączki aż do oporu.

Mocno dokręcić nakrętkę ręcznie — gotowe i szczelne!

Przed uruchomieniem wodociągu wody pitnej, instalator sanitarny musi sprawdzić ciśnienie zgodnie z normą DIN 1988 (20°, 2 godz., 17,5 bara).

Obowiązują zasady techniczne dla instalacji oraz wytyczne podane w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków zaopatrzenia w wodę (AVBWasserV).


Do pobrania

Zalety systemu wody zimnej Marley

  • System przetestowany przez DVGW
  • Do wody pitnej do 20°C
  • Maks. ciśnienie robocze 12,5 bar
  • Brak osadów, brak korozji
  • Łatwy, bezpieczny montaż dzięki zastosowaniu połączeń zaciskowo-śrubowych

Ogrodowy punkt poboru wody

Za pomocą systemu wody zimnej Marley można w prosty sposób położyć przewody rurowe w dowolnym miejscu ogrodu.

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: