Montaż

Porozkładać poszczególne elementy zgodnie z założeniem. Dołożyć złączki i zawory kulowe we właściwy układzie. Zalecamy zastosowanie przewodów rurowych Ø 32 mm, bo one pozwolą zapewnić dopływ wystarczającej ilości wody do punktu poboru.

Rury do przewodzenia wody zimnej Marley, wykonane z polietylenu PE-HD, przyciąć pod kątem prostym na odpowiednią długość, przy użyciu nożyc do rur plastikowych lub piły o drobnych zębach.

Sfazować końce rur pilnikiem, w celu uniknięcia uszkodzenia o-ringu i usprawnienia montażu.

Nasunąć nakrętkę, pierścień zaciskowy i o-ring na rurę PE-HD i wprowadź koniec rury do złączki aż do oporu. Zwrócić uwagę, aby do przewodu nie dostała się ziemia.

Dokręcić nakrętki ręcznie. Nie ma potrzeby używania specjalistycznych narzędzi.

W przypadku układania instalacji w ziemi, wykonać rowek o głębokości 30-35 cm. Ostrożnie zdjąć darń.

Ułożyć przewody rurowe w rowku. Umieścić wodne gniazdo wtykowe równo z
powierzchnią ziemi. Przedłużenie kolana 90° do gniazda wtykowego można wykonać przy pomocy rury i śrubunków przyłączeniowych.

Wodne gniazdo wtykowe Marley można umieścić w różnych miejscach ogrodu — umożliwi to wygodne pobieranie wody bez konieczności użycia długiego węża.

Przed zasypaniem rowka koniecznie sprawdzić ciśnienie! Teraz można zasypać rowek. Ułożyć darń, mocno udeptać i podlać.

Przy podłączeniu do innego systemu rurowego gwinty należy uszczelnić taśmą teflonową. Nie używać sznurka konopnego.

Przy użyciu śrubunka przyłączeniowego o średnicy zewnętrznej 32 x 1’’ lub 32 x 3/4’’ można podłączyć przewody wody zimnej Marley do pompy ogrodowej.

Przyłącze do zaworu zwrotnego dla przewodów ssących w fontannie.

Przyłącze kranu ogrodowego:

a) rura PE-HD Ø 20 mm, kolano sufitowe lub ścienne, 20 mm x 1/2’’ IG, kran

b) rura PE-HD Ø 25 mm, kolano ścienne 25 x 3/4’’ IG, kran (bez ilustracji)

c) rura PE-HD Ø 32 mm, kolano ścienne 32 x 1’’ IG, redukcja 1’’ AG x 1/2’’ IG, kran


Do pobrania

Zalety systemu wody zimnej Marley

  • System przetestowany przez DVGW
  • Do wody pitnej do 20°C
  • Maks. ciśnienie robocze 12,5 bar
  • Brak osadów, brak korozji
  • Łatwy, bezpieczny montaż dzięki zastosowaniu połączeń zaciskowo-śrubowych

Ogrodowy punkt poboru wody

Za pomocą systemu wody zimnej Marley można w prosty sposób położyć przewody rurowe w dowolnym miejscu ogrodu.

 

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: