Montaż rynny Continental

Odległość między (rynajzami) hakami metalowymi powinna wynosić maksymalnie 70 cm.
By je poprawnie zamontować należy wyciąć szczeliny w pierwszej listwie – łacie dachowej na szerokość haka metalowego a następnie wydłutować szczelinę, aby umożliwić zlicowane dopasowanie haka do linii deski czołowej.

Pierwszy hak metalowy zamocować tak by spełnione były następujące warunki:

 • linia dachu powinna być wyżej lub równo z zewnętrznym wywinięciem rynny
 • rynna powinna wystawać poza krawędź dachówki od ½ do 2/3 szerokości rynny
 • haki montować ze spadkiem 2-3 cm / 10m

Rozciągnąć dwa sznurki prowadzące pomiędzy najwyższym i najniższym hakiem metalowym.

Po zamocowaniu sznura prowadzącego należy ponownie sprawdzić czy jego nachylenie spełnia warunek 2-3 cm/10 m.

W oparciu o poziomy wyznaczone przez sznurki prowadzące zaznaczyć miejsca wygięcia poszczególnych haków metalowych i zaznaczyć to miejsce na każdym haku.

Przed przymocowaniem haki muszą zostać wygięte. Wygięcie najłatwiej jest wykonać specjalnym kluczem do wyginania/łamania haków, dużymi obcęgami jak przedstawiono na zdjęciu, lub w imadle.

Przymocować wygięty hak metalowy w wycięciach łaty dachowej, używając wkrętów lub odpowiednich gwoździ.

Używając piły do metalu, przyciąć rynnę do pożądanej długości i włożyć ją do haka metalowego. Zaślepkę wewnętrzną nakłada się w prosty sposób pokazany na zdjęciu.

Dokładnie wyznaczyć i zaznaczyć położenie odpływu/wylotu.

Najprościej otwór w rynnie możemy wykonać przy pomocy wkrętarki i odpowiedniej piły walcowej (jak na zdjęciu) lub przy pomocy zwykłej piły do metalu – wtedy otrzymamy kształt mniej regularny jednak nie ma to istotnego znaczenia.

Po wykonaniu otworu należy go oczyścić z zadziorów i wygładzić. Następnie wpinamy wylot najpierw zakładając jego tylną część (tę od ściany) a następnie dociągamy tę od lica.
UWAGA – zakładanie na odwrót może skutkować pęknięciem wylotu.

Rynny łączy się przy użyciu łącznika. Prawidłowa montażowa odległość końców rynny jest zaznaczona na każdym łączniku.
W przypadku łączenia rynny wcześniej docinanej należy odtworzyć wycięcie w odpowiednim miejscu dociętej rynny.

Łącznik najpierw zakłada się na tylną krawędź a następnie gdy dobrze „leży” dociągamy z przodu w górę i zatrzaskujemy połączenie.

Pas okapu zapewnia niezbędne zabezpieczenie przed wodą deszczową i drobnymi cząstkami śniegu. Umieszcza się go w rowku rynny i mocuje do łaty dachowej gwoździami papowymi.
Wskazówka: Aby można było wstawić pas okapu na całej długości tylnej krawędzi rynny, ucha haka metalowego muszą zostać przycięte nożycami do blachy!

Ukończona rynna stanowi miłą dla oka krawędź dachu oraz chroni ściany i podłoże przed wilgocią.

Mocowanie rynny:

 • W przypadku odcinków rynny dłuższych niż 15 m, a szczególnie przy dachach kopertowych należy wykonać punkty stałe. Do wykonania punktu stałego wykorzystuje się środkowy hak każdej 4-ro metrowej rynny. W przypadku montażu rynny na hakach metalowych punkt stały wykonuje się robiąc wycięcie w tylnym wywinięciu rynny i wkładając w to wywinięcie blaszkę z haka.
 • W przypadku montażu rynny na hakach z PCV należy skręcić rurę z hakiem jak na zdjęciu. Alternatywa: W przypadku montażu rynny na hakach z PCV należy z obu stron haka przykręcić śrubkę tzw. pchełkę i tym samym uniemożliwić jej przesuwanie. Taki sposób montażu punktów stałych pozwala na wypięcie rynny z haka bez konieczności zdejmowania pasa nadrynnowego.

 • Zalety rynien dachowych Marley

  • Łatwy i szybki montaż
  • Wysokiej jakości plastik
  • 10 lat gwarancji
  • Trwałość koloru i odporność na starzenie materiału
  • Odporność na odkształcenia i precyzja w dopasowaniu elementów
  • Odporność na uderzenia i duża obciążalność
  • Odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i ekstremalne temperatury
 • Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

  Marley Deutschland

  Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: