Marley - FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Witamy w dziale porad Marley FAQ. Tu znajdą Państwo wyjaśnienia, informacje i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Wybierz produkt, o którym informacji szukasz.

Czy można sterować wymiennikami ciepła z przepływem świeżego powietrza także bez pilota?

Nie, pilot zdalnego sterowania jest niezbędny do przełączania między poziomami wydajności i włączania urządzenia.


Czy można sterować wymiennikami ciepła z przepływem świeżego powietrza za pomocą zegara sterującego?

Nie, wymienniki ciepła po czasowym przerwaniu dopływu prądu, np. przez zegar sterujący, muszą być ponownie włączone pilotem.


Co w przypadku wymienników ciepła z przepływem świeżego powietrza oznacza „tryb letni”?

Po naciśnięciu przycisku „tryb letni” wymiennik ciepła przełącza się na poziom I. Przy pracy w trybie pojedynczym wymiennik ciepła tłoczy wtedy już tylko świeże powietrze do wnętrza budynku/pomieszczenia, a silnik nie jest już więcej przełączany. Przy pracy w trybie dialogowym obydwa urządzenia przełączają się na poziom I, przy czym jeden wymiennik ciepła doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku/pomieszczenia, a drugi tłoczy zużyte powietrze z budynku/pomieszczenia na zewnątrz. Także w trybie dialogowym nie dochodzi do przełączenia kierunku przepływu. Po ponownym naciśnięciu przycisku „tryb letni” lub naciśnięciu przycisków +/-, funkcja zostaje wyłączona. Przy pomocy przycisków +/- można ustawić żądany poziom wydajności.


Czy wymiennik ciepła MEnV 180 można stosować w wilgotnych pomieszczeniach (np. łazienkach)?

W zasadzie zastosowanie w wilgotnych pomieszczeniach jest możliwe bez problemu. Jeśli priorytetem jest zatrzymanie ciepłego powietrza, na przykład w trakcie brania prysznica i po nim, należy ustawić wymiennik ciepła na poziom 3. Jeśli priorytetem jest możliwie szybkie usunięcie wilgoci, bardziej odpowiedni będzie wentylator odpływowy.


Na co trzeba zwrócić uwagę w przypadku „Blower-Door-Test” lub szczelności powietrznej?

Urządzenie MEnV 180 dzięki dopuszczeniu DIBt EnEV spełnia wymogi dotyczące EnEV, zalecające maksymalny dopuszczalny wyciek na poziomie 5m³/h przy różnicy ciśnień wynoszącej +/- 10 Pa. Wymiennik ciepła stanowi „dziurę” w powłoce budynku i musi być przed wykonaniem „Blower-Door-Test” dokładnie uszczelniony, np. przy użyciu folii – w tym celu należy zdjąć osłonę wewnętrzną i uszczelnić zamknięcie.


Czy zimą przy ujemnych temperaturach dostaje się do pomieszczenia zimne powietrze?

NIE, dzięki wstępnie ogrzanemu elementowi ceramicznemu świeże powietrze zostaje wystarczająco nagrzane, co zapobiega napływowi do pomieszczeń mieszkalnych powietrza o ujemnej temperaturze.


Czy urządzenie musi być wyłączane zimą?

NIE, urządzenie może być z powodzeniem używane w trakcie zimy.


Poprzedni 1 2 3 .... 12 Następny

Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: