Instalacja wodna

Masz w domu różne systemy wody pitnej? Nie ma problemu – poradzimy sobie!

Nieskończenie wiele kombinacji: istniejący system przewodów do wody pitnej można bez problemu rozszerzyć o system DreMa firmy Marley. Dzięki wymiennym adapterom system DreMa można łączyć z aluminiowymi rurami łączącymi, rurami PE-X oraz rurami miedzianymi.

 

Z nimi łączy się DreMa:

 

  • aluminiowa rura łącząca 16 x 2 mm, 20 x 2 mm, 26 x 3 mm
  • rura PE-X 16 x 2,2 mm
  • rura miedziana 12 mm, 15 mm, 18 mm, 22 mm

 

Również przejście na inne systemy można realizować przy wykorzystaniu śrubunków przejściowych:

 

 1/2", ¾" lub 1", z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: