Odwodnienie budynku

Dobre rady dla uzyskania dobrego przepływu

Otwór bezpieczeństwa: Podczas układania nowego pionu instalacyjnego nie wolno zapomnieć o otworze rewizyjnym! Jeśli doszłoby do awarii, to za pomocą rury rewizyjnej HTRE firmy Marley będzie można ją szybko i łatwo usunąć.

Spadki: Przestrzeganie tych zasad zaoszczędzi Państwu wielu niepotrzebnych kłopotów – ponieważ jeśli spadek jest zbyt duży, istnieje ryzyko, że woda przepłynie, nie zabierając frakcji stałych, i odpływ się zatka. Nie musi jednak do tego dojść! W tym celu należy w miarę możliwości doprowadzać przewody kanalizacyjne do rury spustowej pod kątem 87° a więc przy spadku wynoszącym tylko 3°! Dotyczy to zarówno odgałęzień o tej samej średnicy, jak i odejść o zredukowanej średnicy.

Ponadto: Końcówka kielicha powinna wskazywać zawsze kierunek, z którego popłynie woda!

Rury kanalizacyjne należy zasadniczo układać z lekkim spadkiem – dzięki temu rura jest wystarczająco napowietrzona, a odgłosy płynącej wody zostają zminimalizowane.

Kompensacja wydłużenia: Ważne przy układaniu rur HT: Wahania temperatur mogą doprowadzić do rozciągania i wydłużania się materiału. Aby w rurze nie powstawało niepożądane naprężenie, należy przy montażu pozostawić nieco luzu. Można to osiągnąć w następujący sposób: Po wetknięciu rury należy ją ponownie wysunąć z kielicha o 1 cm. Tyle wystarczy!

Kto skraca, musi również ściąć:

Rury HT i KG zostają w procesie produkcyjnym lekko sfazowane, aby umożliwić ich łatwiejszy montaż. Jeśli zatem przycinają Państwo rurę na wymagany wymiar, ułatwią sobie Państwo montaż, lekko fazując jej końcówkę za pomocą pilnika. Przy zastosowaniu pasty poślizgowej rury bez problemu można wkładać jedną w drugą.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: