Montaż rynny dachowej skrzynkowej na dachu werandy

Weranda jest często pokryta płytami falistymi lub komorowymi. Aby móc odprowadzać wodę deszczową lub zbierać ją do podlewania ogrodu, konieczne jest zamontowanie rynny dachowej. Poniższe zdjęcia pokazują sposób montażu plastikowych rynien dachowych skrzynkowych Marley na dachu z płyt falistych.

Rynnę dachową skrzynkową można bez problemu zamontować na dachu z płyt falistych lub dwukomorowych przy użyciu specjalnych uchwytów. Najpierw należy zamocować plastikowy uchwyt rynnowy na uchwycie do płyt falistych i komorowych. Górną część nasunąć na płytę falistą i przykręcić.

Ustalić prawidłową pozycję pierwszego uchwytu rynnowego względem płyty falistej:

Przednia krawędź płyty falistej musi schodzić w ⅓ do rynny. Aby zagwarantować pewny odpływ wody deszczowej, uchwyty rynnowe muszą być zamontowane ze spadkiem 2-3 cm na 10 m.

Rozciągnąć podwójny sznur między najwyższymi i najniższymi punktami pierwszego i ostatniego uchwytu rynnowego.

Odstęp między uchwytami rynnowymi powinien wynosić maks. 50 cm.

Specjalne kleje i środki czyszczące Marley są optymalnie dostosowane do parametrów plastiku, z którego wykonane są rynny dachowych Marley, oraz gwarantują pewne i szczelne połączenia.

Zaślepki należy przed przyklejeniem dokładnie oczyścić i posmarować cienką warstwą kleju.

Zaślepki mogą być stosowane lewo- lub prawostronnie.

Założyć wylot, precyzyjnie ustalić i zaznaczyć miejsce otworu na odpływ.

Otwór na odpływ najłatwiej jest wyciąć przy użyciu nakładki do wycinania otworów.

Dotyczy wszystkich prac związanych z wycinaniem: przed klejeniem konieczne jest dokładne ogratowanie krawędzi.

Przy użyciu środka do czyszczenia rynien dachowych Marley oczyścić i odtłuścić lej spustowy oraz rynnę dachową w miejscu klejenia. Następnie nałożyć klej i przykleić króciec.

Rynnę dachową przycina się na odpowiednią długość przy użyciu piły z drobnymi zębami.

Wskazówka: W celu uzyskania dobrych, prostych cięć, należy użyć przyrżni lub skrzynki uciosowej.

Dokładnie ogratować przycięte końce rynny dachowej.

Rynnę zamocować w plastikowych uchwytach.

Do połączenia dwóch rynien należy użyć łącznika. Nałożyć klej na wewnętrzną powierzchnię łącznika i wsunąć końce rynien do łącznika.

Aby się upewnić, że wszystko jest prawidłowo zamontowane, należy sprawdzić spadek za pomocą poziomicy.

W celu podłączenia rynny dachowej do rury spustowej, na króciec należy nasunąć kolano. Następnie zmierzyć odległość do przeciwstawnego kolana. Uwzględnić przy tym głębokość wsunięcia elementów, wynoszącą 4 cm, i odpowiedni odstęp od ściany domu.

Przy wąskim występie dachu 2 kolana łączy się bezpośrednio przy pomocy specjalnego łącznika.

Rury spustowe Marley należy przycinać piłą o drobnych zębach, tak jak rynny dachowe.

Wskazówka: Aby uzyskać proste cięcie, należy użyć przyrżni lub skrzynki uciosowej. Dokładnie oczyścić cięte końce rury spustowej — szczególnie w przypadku zamontowania zbiornika na wodę deszczową Marley można w ten sposób znacznie zwiększyć wydajność zbierania.

Rury należy zamocować przy użyciu obejm rurowych przykręconych do słupów werandy. Rozróżnia się „obejmy stałe” i „obejmy przesuwne”.

Obejma stała zabezpiecza górny koniec rury spustowej. Z boku zaczepu należy zamontować śrubę pierścieniową. Dzięki temu rura spustowa zostanie solidnie zamocowana w tym miejscu. Odstęp między obejmami: 2,00 do 2,50 m.

Przy pomocy obejmy przesuwnej mocuje się rurę spustową w odcinku środkowym lub dolnym. Między zaczepami należy zamontować śrubę pierścieniową. Dzięki temu rura będzie się poruszać w obejmie, co umożliwi kompensowanie zmian długości powodowanych przez wahania temperatury.

W celu odprowadzania i zbierania wody deszczowej można zamontować klapę odpływową w rurze spustowej.

Woda deszczowa może być też odprowadzana przez rzygacz zamontowany bezpośrednio na wylocie.

  • Rynna dachowa zapewnia piękne wykończenie dachu i pewne odprowadzenie wody. Odprowadzaną wodę deszczową można wykorzystać do podlewania ogrodu.

    Teraz może zacząć padać!


    Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

    Marley Deutschland

    Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: