Montaż rynny RG 75 w komórce na drewno ze schowkiem na narzędzia

Rynna dachowa to pewna ochrona konstrukcji budynku i sposób na kontrolowane odprowadzenie wody deszczowej. Dzięki niej można uniknąć szkód powodowanych przez wodę. W przypadku domków ogrodowych lub małych szop magazynowych, wykonanych z drewna, znacznie ogranicza to wnikanie wody deszczowej w drewnianą konstrukcję.

Regulowane uchwyty rynny RG 75 montuje się w odstępach ok. 60 cm. Uchwyt można regulować w zakresie do 25°, aby rynna dachowa mogła być zamontowana pod optymalnym kątem.

Do połączenia dwóch fragmentów rynny dachowej służy łącznik.

Sprawdzić spadek i ewentualnie skorygować położenie rynny dachowej przy pomocy regulowanych uchwytów.

Nałożyć zaślepki na rynnę dachową.

Po przeciwległej stronie połaci dachu zamontować króciec z rurą spustową.

Widok ogólny szopy magazynowej z zamontowaną rynną dachową RG 75


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: