Nowe przyłącze wody pitnej w łazience

Układanie aluminiowych rur łączących

1. W instalacji tej należy użyciu stelaża podtynkowego lub profili do lekkich ścianek działowych. Następnie przykręcić gniazdo, które posłuży jako przyłącze armatury, np. dla prysznica i wanny.

2. Dzięki nasuwanej na rurę sprężynie do zginania można wyginać przewody, np. w celu ich poprowadzenia w narożnikach. Po zakończeniu tej czynności zdjąć sprężynę z rury!

3. Teraz należy podłączyć przewód do gniazda, zamontowanego na stelażu podtynkowym. W tym celu należy użyć specjalnych nożyc — nie obcinać piłą! Tutaj widać przycinanie aluminiowej rury łączącej na długość 16 mm.

4. Każde miejsce cięcia musi być skalibrowane. Służy do tego narzędzie do kalibracji. Wsunąć jego trzpień do rury aż do oporu i kilkakrotnie przekręć.

5. Nasunąć na rurę dolną część gniazda ściennego, nakrętkę nasadkową i pierścień zaciskowy euro-adaptera. Na koniec nałożyć sztucer.

6. Teraz zamocować kolano mosiężne (z korkiem ciśnieniowym jako dźwignią). Dokręcanie nakrętki nasadkowej spowoduje ściśnięcie pierścienia zaciskowego aż do wytworzenia szczelnego połączenia.

7. Włożyć kolano mosiężne i dolną część gniazda ściennego do otworu stelaża i połączyć śrubami.

8. Aby to zrobić, należy najpierw usunąć korek ciśnieniowy (biały).

9. Poniżej gniazda będą poprowadzone przewody poprzeczne. W tym miejscu potrzebny jest trójnik. Dokładnie zaznaczyć jego długości!

10. Przy użyciu nożyc można przeciąć rury, które już zostały zamontowane. Każde cięcie musi być wykonane pod kątem 90 stopni!

11. Przed zamocowaniem trójnika zalecane jest założenie rury ochronnej, w celu uniknięcia strat ciepła i powstawania kondensatu.

12. Tak w tym momencie wygląda przyłącze. Na końcach rur za każdym razem zamontować sztucer, pozostałe elementy łączące (patrz zdjęcie 5) wcześniej nasunąć na rurę.

13. Przytrzymać trójnik szczypcami do rur, dokręcić nakrętkę nasadkową — pewne połączenie zostaje zapewnione przez technikę zaciskania śrubowego.

14. Przed napełnieniem instalacji wodnej zamknąć otwarte przyłącza korkiem ciśnieniowym. Później w tych miejscach zostanie podłączona armatura wanny.

15. Przed pokryciem ściany płytami gipsowo-kartonowymi trzeba wypełnić puste przestrzenie wełną izolacyjną.

16. W ścianie jest zamontowany kielich z gwintem wewnętrznym 1/2”. Gwint zewnętrzny złączki 1/2” należy uszczelnić taśmą teflonową.

17. Rurę przeznaczoną do wygięcia przyciąć na nieco większą długość i nasunąć na nią sprężynę do zginania. Wygiąć rurę w miejscu najmniejszego promienia gięcia, a następnie zdjąć sprężynę.

18. Aluminiową rurę łączącą obciąć pod kątem prostym nożycami do rur plastikowych, a następnie skalibrować. W tym celu wprowadzić trzpień kalibracyjny do rury aż do oporu i kilkakrotnie przekręcić.

19. Mocno dokręć połączenia śrubowe przy użyciu szczypiec do rur i klucza oczkowego.

20. W celu zabezpieczenia przed utratą ciepła i powstawaniem kondensatu zalecany jest montaż w rurze ochronnej. Odpływ wykonano z rury HT DN 50, którą podłączono do lekko przesuniętego w bok przewodu kanalizacyjnego przy użyciu 2 kolan.

Łazienka w całej okazałości, z wanną i prysznicem po lewej stronie oraz umywalkami na wysuniętych do przodu blatach po prawej.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: