Ogrodowy punkt poboru wody

Z pomocą systemu wody zimnej Marley mogą Państwo zainstalować w ogrodzie punkty czerpania wody dokładnie tam, gdzie są potrzebne – niezależnie od tego, czy posłużą one do nawadniania grządek, czy do zasilania fontanny, czy też doprowadzenia wody do basenu bądź oczka wodnego. Koniec z dźwiganiem ciężkich konewek czy rozciąganiem wielometrowych węży przez cały ogród. Lepiej zbudować praktyczną i pięknie prezentującą się kolumnę do czerpania wody lub zainstalować gniazdo wtykowe do poboru wody.

Rozwinąć rurę i przycisnąć ją np. kamieniami, aby się rozprostowała.

Wykopać rowek o głębokości 30 do 35 cm i wysypać go piaskiem mniej więcej do połowy wysokości, aby rura nie została uszkodzona przez kamienie.

Zmierzyć długość od głównego przewodu do miejsca poboru wody.

W celu zrobienia odgałęzienia do kolejnego punktu czerpania wody przeciąć przewód główny za pomocą nożyc do rur (lub piłki o drobnych zębach). Następnie sfazować i ogratować końcówkę rury, aby uniknąć uszkodzenia o-ringu.

Nałożyć na rurę nakrętkę nasadkową, pierścień zaciskowy oraz o-ring. Wsunąć rurę oraz śrubunki do kształtki, aż do momentu wyczucia drugiego oporu, po czym ręcznie dokręcić mocno nakrętkę nasadkową.

Na końcach przewodu głównego i na końcu odgałęzienia zamontować śrubunki ...

... wsunąć je do kształtki, aż do momentu poczucia drugiego oporu, po czym ręcznie dokręcić mocno nakrętkę nasadkową.

Połączyć kolankiem fragment rury, który ma być umieszczony w środku kolumny do czerpania wody, z rurą tworzącą odgałęzienie. Na końcu odgałęzienia, w miejscu gdzie ma stanąć kolumna, wybrać ziemię pod płytę chodnikową. Wykonać w płycie chodnikowej otwór (Ø ok. 50 mm), przez który zostanie przeprowadzona rura.

Rów z rurą doprowadzającą wodę do kolumny wypełnić piaskiem, a miejsce pod płytę chodnikową wysypać grysem. Przed zasypaniem koniecznie przeprowadzić próbę szczelności.

Rurę, która ma znaleźć się wewnątrz kolumny, przełożyć przez otwór płyty chodnikowej, a następnie płytę wypoziomować. Zaznaczyć na płycie otwory do przykręcenia kotwy i nawiercić je za pomocą wiertarki.

Kotwę przymocować do płyty za pomocą śrub o gwincie M8.

Tylną ściankę kolumny przymocować do kotwy za pomocą dwóch śrub (M4) z łbem półkulistym. Odległość od ziemi ok. 5 mm.

Obie ścianki boczne przykręcić za pomocą wkrętów do zamocowanej ścianki tylnej.

Wskazówka: Należy zastosować śruby ze stali szlachetnej.

Aby kolano ścienne, do którego będzie podłączony zawór czerpalny, przylegało bezpośrednio do płyty czołowej kolumny, tylna ścianka powinna mieć w tym miejscu podwójną grubość. Przyciąć rurę nożycami na wymaganą długość.

Za pomocą otwornicy wywiercić w płycie czołowej otwór na zawór czerpalny.

W celu utworzenia dodatkowego punktu czerpalnego do przewodu wmontować trójnik.

Tak jak przy skręcaniu wcześniejszych przyłączy, nakrętkę nasadkową mocno dokręcić ręcznie.

Przykręcić płytę czołową.

Na zawór czerpalny z napowietrzaczem nałożyć rozetę. Gwint rury ½“ uszczelnić, owijając go taśmą teflonową. Aby zawór czerpalny przylegał równo do płyty czołowej, należy użyć przedłużki.

Zawór czerpalny z rozetą i przedłużką przykręcić do kolana ściennego.

Powyżej zaworu czerpalnego, po bokach wywiercić otwory na drążek o okrągłym przekroju (do wieszania węża), korzystając z otwornicy lub wiertła łopatkowego.

Przełożyć drążek i nałożyć końcówki w kształcie kuli. Na górze kolumny przykleić pokrywę.

Powierzchnię wokół płyty chodnikowej można dla ładniejszego wykończenia wysypać żwirem.

Kolumnę pomalować farbą olejną w kolorze pastelowej zieleni.

Pomalować również pokrywę.

Na pokrywie można przykleić ceramiczną kulę.

W studzience rewizyjnej zamontować trójnik z zaworem kulowym. Umożliwi on opróżnienie instalacji.

Gniazdo wtykowe do poboru wody podłączyć przy pomocy kolana. Gniazdo wtykowe do poboru wody należy umieścić na poziomie gleby.

Wykopany rowek na gniazdo wtykowe do poboru wody wypełnić piaskiem. Nie zapomnieć o zrobieniu próby ciśnieniowej!

Zamiast dźwigać konewki albo rozciągać wąż ogrodowy, lepiej zamontować gniazda wtykowe do poboru wody dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne.


Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

Marley Deutschland

Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: