Podłączanie poidła/prysznica dla konia przy użyciu systemu instalacji wody zimnej

Konie powinny mieć zawsze dostęp do czystej wody, zarówno w stajni, jak i na zewnątrz. Z pomocą systemu wody zimnej Marley mogą Państwo w łatwy sposób zainstalować poidło dla koni, które w każdej chwili zapewni im świeżą wodę. A dzięki dodatkowemu przyłączu zrobić także prysznic dla koni, który ułatwi ich pielęgnację.

Dzięki systemowi wody zimnej Marley unikną Państwo dźwigania ciężkich wiader z wodą oraz uciążliwego rozwijania węży.

 • Podłączanie poidła dla konia do systemu wody zimnej marley

  Po ustaleniu przebiegu przewodów rurowych, zaznaczyć punkty mocowania obejm rurowych, po czym wywiercić w tych miejscach otwory.

  W wywiercone otwory wetknąć kołki, po czym przykręcić obejmy.

  Przyciąć rurę PE na odpowiednią długość nożycami do tworzyw sztucznych...

  ...lub piłą o drobnych zębach pod kątem prostym.

  Sfazować i ogratować końcówkę rury, aby uniknąć uszkodzenia o-ringu.

  Po zamontowaniu wszystkich obejm umieścić w nich przewód rurowy.

  Przykręcić poidło do ściany.

  Gwinty przyłączeniowe AG 1/2" uszczelnić taśmą teflonową.

  Do złącza poidła przykręcić śrubunek przyłączeniowy IG 20 x 1/2".

  Na przewód rurowy przykręcić redukcję 25 x 20 mm.

  Do przewodu głównego wmontować trójnik DN 25, służący do podłączenia poidła.

  Poidło jest podłączone. W celu uzyskania lepszego zasilania należy użyć przewodu rurowego DN 25 i nieco powyżej poidła zredukować go do DN 20.

  Przewód główny zasila także poidła znajdujące się na wybiegu. W celu ochrony przed zamarznięciem należy zamontować zawór kulowy ze śrubunkiem przyłączeniowym 25 x 1".

  Długość zaworu kulowego ze śrubunkiem należy zaznaczyć na przewodzie rurowym, a następnie wyciąć odpowiedni fragment rury.

  Na końcówki przewodu rurowego nasunąć śrubunki i ręcznie dokręcić.

  Odcięcie dopływu wody do instalacji położonej na zewnątrz jest gotowe.

  Do istniejącej instalacji wody pitnej, w tym przypadku 1" AG, został podłączony nowy system zimnej wody. Dzięki zaworowi kulowemu z kurkiem spustowym istnieje gwarancja, że w każdym momencie można odciąć przewód, opróżnić lub rozbudować instalację, bez konieczności odcinania dopływu wody w całym budynku.

  W taki prosty sposób zamyka się dopływ w instalacji wody zimnej na okres zimy.

  Konie szybko przyzwyczaiły się do nowych poideł, świeża woda jest teraz stale dostępna.

  Aby położyć rurę na zewnątrz, należy wykopać rów o głębokości ok. 35 cm. Włożyć rurę i przysypać piaskiem.

  W przewodzie zamontować trójnik, a odchodzący przewód odpowiednio skrócić.

  Na końcówkę przewodu nałożyć nakrętkę nasadkową, stożek oraz o-ring, następnie końcówkę przewodu wraz z elementami śrubunku włożyć do odgałęzienia. Nakrętkę nasadkową mocno dokręcić ręcznie. Przed zakopaniem rowu przeprowadzić próbę ciśnieniową!

  Poidło na wolnym powietrzu zamontować na drewnianej płycie. Idealne rozwiązanie: kolano rurowe 90° i redukcja na 20 mm przyłączu poidła.

  Uciążliwe dźwiganie wiader z wodą należy już na szczęście do przeszłości: dzięki niewielkiemu nakładowi pracy konie również na wybiegu mają teraz zawsze świeżą wodę.

  Podłączanie Prysznica Dla Konia Przy Użyciu Systemu Wody Zimnej Marley

  Przewód do prysznica dla koni ułożyć w rowie o głębokości ok. 35 cm, aby zabezpieczyć go przed zamarzaniem.

  Przykręcić kolano ścienne DN 25 x 3/4"...

  ...i połączyć z przewodem rurowym.

  Przewód rurowy ułożony w rowie i przysypany piaskiem Po wykonaniu próby ciśnieniowej rów zostaje zasypany.

  Prysznic dla koni już działa, a codzienna pielęgnacja jest dzięki temu łatwiejsza.


  Sie möchten diese Information mit anderen teilen?

  Marley Deutschland

  Ich möchte diese Informationen über einen Social Network- oder einen Bookmark-Dienst teilen: